Land4Cash

รวบรวมข่าวสารที่ดิน ขายฝาก จำนำ จำนอง สินเชื่อที่ดิน และอื่นๆ จบในที่เดียว

สร้างโอกาสจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินเปล่า ที่นา อาคาร บ้าน ทาวเฮาส์ และคอนโดให้เป็นทุนในการวางแผนชีวิตและประกอบอาชีพ ผ่านการซื้อ-ขาย เช่า ขายฝาก จำนองที่ดิน หรือเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจากสินเชื่อที่ดิน

มีที่มีเงิน

เปลี่ยนที่ดินเป็นเงินทุน
ต่อยอดธุรกิจของคุณ

แปลงสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างที่ดิน อาคาร บ้าน และคอนโดให้เป็นเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจโดยไม่พึ่งผู้ถือหุ้น เปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองอยู่ให้เป็นโอกาสในการเข้าถึงสิ่งต่างๆ และไม่ว่าจะมีที่ดินแบบไหนมันก็จะผันให้คุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการตามใจประสงค์ได้

ที่ดินตาบอด

สับเปลี่ยนที่ดินห่างไกล เข้าถึงยากเพราะล้อมรอบด้วยที่ดินแปลงข้างเคียงและไม่อยู่ติดถนน ให้กลายเป็นแหล่งทำเงิน แม้การใช้ประโยชน์จะมีอยู่อย่างจำกัด ลงทุนได้น้อย และราคาถูก ก็สามารถยกระดับคุณค่าของมันได้ด้วยแผนการจัดการที่ดี อย่างการปล่อยเช่าเพื่อการเกษตรหรืออุตสากรรมอย่างโรงงานหรือโกดัง

ที่ดินนอกเมืองติดถนน

มีที่ดินห่างไกลแต่เดินทางไปมาสะดวก เข้าออกได้ง่าย รถผ่านเยอะ เพราะที่ดินอยู่ติดถนน เปิดโอกาสให้คุณทำอะไรได้มากกว่าที่ดินตาบอด ไม่ว่าจะเป็นที่พักรีสอร์ทหากอยู่ใกล้จุดท่องเที่ยว ปั๊มน้ำมัน จุดพักรถ ป้ายโฆษณา โชว์รูมรถ หรือร้านอาหาร

ที่ดินในเมืองติดถนน

สามารถทำอะไรได้หลายอย่างกับที่ดินในเมืองที่มีอยู่ โดยเฉพาะที่ดินที่ติดถนน ก่อนลงทุนทำกิจการควรมองหาแนวทางหรือความต้องการของคนในพื้นที่ ว่าธุรกิจแบบไหนจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สัญจรไปมาในพื้นที่นี้ รวมถึงต้องคำนึงถึงเงินทุนและความถนัดของคุณที่จะมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเติบโตของธุรกิจ

ที่ดินในเมืองในซอย

มีที่ดินในเมืองที่อยู่ในซอยก็สามารถลงทุนทำอะไรได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร บาร์นั่งดื่ม ร้านอาหาร และถ้าที่ดินของคุณสามารถเดินทางไปมาสะดวกได้ด้วยขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า หรือรถรับจ้าง อาจพิจารณาถึงการใช้ที่ดินเป็นที่พักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ร้านค้า หรือคุณอาจปล่อยให้เช่าทำพื้นที่ออฟฟิศ

เปลี่ยนที่ดินเป็นเงินทุน

จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองอยู่อย่างไรให้ได้ผลกำไรงาม แน่นอนว่าในอนาคตสำหรับคนมีเงินเย็นอาจทำกำไรได้จากการที่ซื้อที่ดินมาเก็บไว้ แต่วิธีการนั้นอาจต้องรอเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนที่คุณจะได้คืนทุน ถ้าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะมีความจำเป็นหรือความต้องการใหม่ๆ คุณอาจต้องพิจารณาถึงวิธีอื่นว่ามีทางเลือกไหนบ้างที่คุณจะหาเงินทุนได้จากที่ดินที่คุณมีอยู่

สินเชื่อ

ต้องใช้เงินด่วน เงินสด เงินก้อน แต่ไม่ต้องการจดจำนองก็สามารถนำที่ดินที่ครอบครองโฉนดอยู่ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการทำสินเชื่อโฉนดที่ดิน

ขายฝาก

จำเป็นต้องขายที่ดินแต่ยังคงเสียดาย ก็สามารถทำสัญญาขายฝากที่ดินระหว่างผู้ขายฝาก-ผู้รับซื้อฝากได้ ผู้ขายฝากสามารถซื้อคืนที่ดินในระยะเวลาที่กำหนด

ซื้อ-ขายที่ดิน

ทำกำไรจากการขายที่ดินและ/หรือซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด เพื่อให้ได้ทำเลดีในราคาที่ถูกใจ

เช่า

แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินก็สามารถทำรายได้ พิเศษพร้อมลดภาษีที่ดินจากการปล่อยเช่าในระยะยาว

จำนอง

ต้องการเงินก้อนจากที่ดิน ทางหนึ่งที่ทำได้คือการจดทะเบียนจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินกับธนาคารหรือสถาบันให้กู้เงิน

แหล่งขายฝากที่ดินทั่วไทย

กำลังมองหาที่ขายฝากที่ดินทั่วประเทศไทยอยู่ใช่ไหม? เลือกที่ขายฝากเลยจากทำเลยอดนิยมในไทย

ภาคเหนือ

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา ทิวเขา และแอ่งระหว่างภูเขา เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำหลายแห่ง มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินจากดินตะกอนที่แม่น้ำไหลผ่าน มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น 7.7% ของ GDP ทั้งประเทศ พึ่งพาทางด้านภาคบริการมากที่สุด ต่อมาเป็นการเกษตร และอุตสาหกรรม

ภาคกลาง

ภูมิประเทศเป็นบริเวณที่ราบลุ่มตอนกลางและตอนล่าง เป็นที่ราบดินตะกอนที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในประเทศไทย มีการกัดเซาะ สึกกร่อน ทับถมเหมาะกับเกษตรกรรม เศรษฐกิจในด้านการบริการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีปริมาณน้ำที่มากพอเหมาะสมกับการเกษตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิประเทศมีการยกตัวขึ้นจากภาคอื่นๆ ของประเทศไทย มีทิวเขาพาดผ่านเป็นขอบสูงชันที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ด้านตะวันตก มีพื้นที่แอ่งกะทะหรือแอ่งโคราช และที่ราบโล่งอยู่หลายแแห่ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ มีการลงทุนภาคเอกชน ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น

ภาคตะวันตก

ประกอบไปด้วย 5 จังหวัดแต่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันมาก มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวพรมแดน มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความเชื่อมั่นทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย

ภาคตะวันออก

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำในทางเหนือ ทางตอนกลางเป็นทิวเขาและที่ราบลูกฟูก ทางตอนใต้เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง มีเกาะใหญ่น้อย มีป่าไม้และชายหาด เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคขยับตัวมากขึ้น ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง

ภาคใต้

ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรทางแคบและยาว มีทะเลขนาบด้านข้าง เป็นอ่าวไทยทางตะวันออกและทะเลอันดามันทางตะวันตก ชายหาดด้านตะวันตกเป็นชายหาดจมตัว ส่วนชายฝั่งทางตะวันออกยกตัวสูงและเป็นที่ราบเรียบ ภาคเกษตรเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ เศรษฐกิจทางด้านบริการรวมถึงการลงทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อที่ดินก็เป็นการกู้เงินรูปแบบหนึ่ง ผู้ขอสินเชื่ออาจจะจดจำนองหรือไม่จดจำนองที่ดินกับผู้ให้สินเชื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่ วงเงินที่ได้จะมาจากราคาประเมินสินทรัพย์ซึ่งอาจได้มากสุดถึง 100% ของราคาประเมิน ผู้ให้สินเชื่อจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จำนองที่ดิน

เป็นการทำนิติกรรมที่ดินระหว่างผู้จำนองและผู้รับจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน เงินก้อนที่คุณจะได้มาจากการพิจารณาราคาประเมินและที่ดินของคุณจะถูกนำไปใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้  หากผู้จำนองไม่สามารถชำระหนี้คืนภายในกำหนดสัญญา ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายได้

เครื่องมือเกี่ยวกับที่ดิน

รวบรวมช่องทางและลิงก์ก่อนทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ให้คุณจัดการครบเครื่องเรื่องที่ดินได้ในที่เดียว

หน่วยวัดที่ดินและคำนวณพื้นที่
แปลงหน่วยวัดและคำนวณพื้นที่ไปมาระหว่างหน่วยวัดไทยและหน่วยเมตริก
ค้นหารูปแปลงที่ดิน
ค้นหารูปแปลงที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อ-ขายที่ดิน หรือเช่าพื้นที่
ค้นหาราคาประเมินทรัพย์สิน
ทราบราคาประเมินสินทรัพย์ที่ครอบครองอยู่ หรือที่กำลังตัดสินใจขายเพื่อประกอบการตั้งราคา
ขายทอดตลาด
ค้นหารายการทรัพย์สินมือสองจากรายการทรัพย์และหมายเลขคดีแดง ราคาจับต้องได้จากการขายทอดตลาดผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
Previous
Next

รวมบทความที่ดิน

รอบรู้เรื่องที่ดินจากบทความที่รวบรวมสิ่งต้องทราบจากการจดทะเบียนและทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ให้คุณไม่พลาดข่าวและไม่เสียประโยชน์จากการรู้ไม่เท่าทัน